Как да разпознаем добрият звук?

да разпознаем добрият звук

Добрият звук трябва да отговаря на няколко критерии.

Той трябва:

  1. Да бъде чист – Когато в една аудио система се претоварват усливателите, може да се получат изкривявания, които се характеризират с грубо звучене. Това е напълно недопустимо в  професионална система за озвучаване.
  2. Да бъде добре балансиран – това означава, че при живото изпълнение, всички инструменти трябва да се чуват достатъчно отчетливо, без да се конфронтират. Например китарите не трябва да заглушават гласовете и певецът да се „дере с пълно гърло”, опитвайки се да настигне инструментите. При музика възпроизвеждана от CD player или друг вид устройство е желателно звукът на централната озвучителна система да се доближава до този от качествени слушалки (има се предвид като честоти, за силата ще стане въпрос в следващия абзац).
  3. Да е с подходящо ниво. На първо място по значение е опазването здравето на хората. Звукът не трябва да надвишава 90 децибела при слушателя, защото над тази граница е вреден. От друга страна звукът трябва да е достатъчно силен и задоволителен. Добра идея е да се предвидят допълнителни 3 децибела, което от своя  страна означава два пъти по-мощна озвучителна апаратура.
  4. Звукът по време на концерта /изпълнението/ трябва да бъде натурален.

В заключение: не превишавайте максимално допустимите нива и преоразмерете озвучителната система.